Slider

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Sürekli olarak değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Üretimin her aşamasında nitelikli malzeme kullanarak ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak,
 • Yasal yükümlülüklere uymak, gelişen standart gereksinimlerini en kısa sürede ve en üst düzeyde sağlamak,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak insan kaynağına yatırım yapmak,
 • Kazaları önlemek, sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını minimuma indirmek için, tüm faaliyetlerimizde tehlike belirleme ve risk değerlendirmelerini yaparak tehlikeleri kaynağında yok etmek,
 • Çevreye duyarlı üretim gerçekleştirerek çevre etkilerini önlemek,
 • Olumsuz çevre boyutlarını önlemek ve doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak,
 • Önleme ilkesi ile kaynakta atık azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım, güvenli bertaraf ilkesi ile atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek,
 • Çevreye zararı en az olan ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmak,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve taşeronların iş güvenliği ve çevresel konularda duyarlılıklarını arttırmak,
 • Kurduğumuz Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.