Slider

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri ile uygulanabilir şartları en üst düzeyde karşılamak,

 • Üretimin her aşamasında nitelikli malzeme kullanarak ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak,

 • Yasal yükümlülüklere ve paydaşlarımızın şartlarına uymak, gelişen standart gereksinimlerini en kısa sürede ve en üst düzeyde sağlamak,

 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak farkındalık ve yetkinlik kazandırmak,

 • Sürekli iyileştirme ve etkin sistem işleyişi içinde kendi önemlerini hatırlatarak aktif danışma ve katılımlarını sağlamak,

 • Çalışma koşullarını sürekli iyileştirerek kazaları önlemek, sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmak,

 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini azaltmak için, tüm faaliyetlerimizde tehlike belirleme ve risk değerlendirmelerini yaparak tehlikeleri kaynağında yok etmek,

 • Çevreye duyarlı üretim gerçekleştirerek kirliliği önlemek,

 • Çevre boyutlarını kontrol etmek ve çevresel etkileri minimuma indirmek,

 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı ilkesiyle doğal kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak,

 • Önleme ilkesi ile kaynakta atık azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım, güvenli bertaraf ilkesi ile atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek,

 • Çevreye zararı en az olan ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmak,

 • Çalışanların, tedarikçilerin ve taşeronların iş güvenliği ve çevresel konularda duyarlılıklarını arttırmak,

 • Kurduğumuz Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini ve performansını artırmak.