Slider

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri ile uygulanabilir şartları en üst düzeyde karşılamak,
 • Üretimin her aşamasında nitelikli malzeme kullanarak ürün kalitesinde sürekliliği
  sağlamak,
 • Yasal yükümlülüklere ve paydaşlarımızın şartlarına uymak, gelişen standart
  gereksinimlerini en kısa sürede ve en üst düzeyde sağlamak,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak farkındalık kazandırmak, sürekli iyileştirme
  ve etkin sistem işleyişi içinde kendi önemlerini hatırlatmak,
 • Kazaları önlemek, sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını minimuma indirmek için, tüm faaliyetlerimizde tehlike
  belirleme ve risk değerlendirmelerini yaparak tehlikeleri kaynağında yok etmek,
 • Çevreye duyarlı üretim gerçekleştirerek kirliliği önlemek,
 • Çevre boyutlarını kontrol etmek ve çevresel etkileri minimuma indirmek,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı ilkesiyle doğal kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak,
 • Önleme ilkesi ile kaynakta atık azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım, güvenli
  bertaraf ilkesi ile atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek,
 • Çevreye zararı en az olan ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmak,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve taşeronların iş güvenliği ve çevresel konularda
  duyarlılıklarını arttırmak,
 • Kurduğumuz Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek
  etkinliğini ve performansını artırmak.