[masterslider id=”6″]

Kalite, Sağlık-Güvenlik, Çevre Politikamız

  • Sürekli olarak değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak
  • Üretimin her aşamasında nitelikli malzeme ve modern üretim yöntemleri kullanarak ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak,
  • Yasal yükümlülüklere uymak, gelişen standart gereksinimlerini en kısa sürede ve en üst düzeyde sağlamak,
  • Belirlenen hedeflere sektöründe değişen dünya koşullarını takip ederek, zamanında ve uygun şekilde etkin çözümler üreterek ulaşmak,
  • Çalışanların, eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak insan kaynağına yatırım yapmak, personelin verimli ve hatasız çalışmasını sağlamak,
  • Kazaları, olumsuz çevre boyutlarını ve doğal kaynak israfını önleyerek çalışanlarımız, taşeron ve tedarikçilerimizin sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş yeri ortamında çalışmalarını sağlamak, eğitimlerle iş güvenliği ve çevresel konularda duyarlılıklarını arttırmak,
  • Bu amaçlar doğrultusunda; ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışan personelimizin ve tüm paydaşlarımızın toplam katılımı, eğitimi ve tam desteği esas alınarak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek politikamızdır.

  Yönetim Kurulu Başkanı

Şerafettin  CECELİ