emek boru Tr-01
i5
i6
i4
emek boru Tr-01 – copy
U1
p2
3

İnsan Kaynakları

Çalışanlarımız kendilerine gösterilen saygı, verilen değer, kurulan açık iletişim, hissettirilen güven ile Emek Boru ailesinin birer üyesi olarak nitelendirilirler

İnsan Kaynakları Politikası

Yasalara duyduğumuz saygı, etik kurallara olan duyarlılığımız, şeffaf ve dürüst yönetim yapımız kurumsal kimliğimizin temellerini oluşturmaktadır. Bu prensipler doğrultusunda şirketimizi yıllar boyunca daha büyük başarılara taşıyacak olan çalışanlarımız için mutlu ve gelişmeye fırsat tanıyan bir iş ortamı yaratıp onların tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak insan kaynakları politikamızın esasıdır. Çalışanlarımız liderlik, sorumluluk bilinci, takım çalışması ve yaratıcı fikirlerin oluşturulması için teşvik edilir. Çalışanların başarısı ve gururu, şirketin başarısı ve gururudur.

İşe Alım ve Oryantasyon

Şirketimize çeşitli kanallardan yapılan tüm başvurular incelenir. Kurumsal kimliğimizle örtüşen ve açık pozisyon için gereken yetkinliklere sahip olan adaylar değerlendirilip, uygun olan adaylara iş başı verilir. Kişinin şirkete kısa sürede adaptasyonunun sağlanması amacı ile planlanan oryantasyon eğitimi ilgili birimlerde gerçekleştirilir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçları belirlenerek  bu yönde etkin eğitim programlarına katılımları desteklenir. 

Kariyer Yönetimi

Yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli, hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren her kademedeki çalışanımıza yatay ve dikey ilerleme fırsatı veren, faydalı ve başarılı olabilecekleri pozisyonları değerlendirmelerine olanak sağlayan bir Kariyer Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır.

Performans Yönetimi ve Ücretlendirme

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansları değerlendirilip elde edilen veriler, gelişim planlama ve kariyer yönetimi süreçlerinde girdi olarak kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlemek ve adil bir ücret politikası yürütmek maksadı ile Emek Boru’da kariyer seviyesi ve yapılan işin içeriğine dayalı olarak kademelendirilmiş ücret yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Kariyer Fırsatları

Açık pozisyonlarımızın duyurusu Kariyer Net, Linkedin vb. kanallarla ve web sitemiz aracılığı ile yapılmaktadır. Bu kanallar üzerinden başvurunuzu yapabilir veya web sitemizden ik@emekboru.com.tr adresine word dokümanı olarak özgeçmişinizi gönderebilirsiniz. Yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesine göre değerlendirilmektedir.