k2
S1
k1

Politikalarımız

 1. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri ile uygulanabilir şartları en üst düzeyde karşılamak,
 2. Üretimin her aşamasında nitelikli malzeme kullanarak ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak,
 3. Yasal yükümlülüklere ve paydaşlarımızın şartlarına uymak, gelişen standart gereksinimlerini en kısa sürede ve en üst düzeyde sağlamak,
 4. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak farkındalık ve yetkinlik kazandırmak,
 5. Sürekli iyileştirme ve etkin sistem işleyişi içinde kendi önemlerini hatırlatarak aktif danışma ve katılımlarını sağlamak,
 6. Çalışma koşullarını sürekli iyileştirerek kazaları önlemek, sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmak,
 7. İş kazası ve meslek hastalığı risklerini azaltmak için, tüm faaliyetlerimizde tehlike belirleme ve risk değerlendirmelerini yaparak tehlikeleri kaynağında yok etmek,
 8. Çevreye duyarlı üretim gerçekleştirerek kirliliği önlemek,
 9. Çevre boyutlarını kontrol etmek ve çevresel etkileri minimuma indirmek,
 10. Sürdürülebilir kaynak kullanımı ilkesiyle doğal kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak,
 11. Önleme ilkesi ile kaynakta atık azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım, güvenli bertaraf ilkesi ile atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek,
 12. Çevreye zararı en az olan ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmak,
 13. Çalışanların, tedarikçilerin ve taşeronların iş güvenliği ve çevresel konularda duyarlılıklarını arttırmak,
 14. Kurduğumuz Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini ve performansını artırmak.