Yurtdışı İçmesuyu ve Kazık Boruları Referans Listesi

 

Ülke Boru Ebatı Miktar Miktar Yıl
(mm x mm) (m) (ton)
MAPA -Ozaltin JV – URDUN
Construction of wadi arap water system II
Ø 1219,2 x 12,2 26,520 9,631 2018
HTI BULGARIA Ø 1422,4 x 10 2,532 882 2018
Ø 1524 x 7 2210 578
ORYX ELEVEN – FRANSA Ø 508 x 5 1,560 97 2018
Ø 609,6 x 5 728 54
Cezayir Plateau El Esnam Ø 1219,2 x 11,0 3,060 1,003 2015
Su Boru Hattı Projesi HYDROAMENAGEMENT Ø 711,2 x 7,1 4,410 544
Ø 609,6 x 6,3 16,950 1,589
Fransa Su Ø 1048 x 8,8 14,000 3,157 2015
Boru Hattı Projesi
Avusturya Ø 1016 x 17,0 2,400 1,005 2015
Su Boru Hattı Projesi
İzlanda Ø 711,2 x 8,8 696 106 2015
Su Boru Hattı Projesi Ø 609,6 x 11,0 3,828 622
Güney Afrika Ø 711,2 x 6,0 10,880 11,135 2014
Su Boru Hattı Projesi Ø 1320,8 x 12,0 620 240
Kongo Ø 1828,8 x 19,84 5,674 5,022 2014
Kazık Borusu Projesi
Ekvator Ginesi Ø 1200.0 x 10.0 686 204 2013
Kazık Borusu Projesi
Sırbistan Ø 1016.0 x 8.0 4,284 852 2013
Su Boru Hattı Projesi Ø 914.4 x 10.0 4,179 932
Ø 711.2 x 7.1 3085.5 381
Azerbeycan Ø 1219.2 x 14.0 2,956 1,230 2013
Su Boru Hattı Projesi HYDROPARK
Angola Ø 914.4 x 20.0 4017.5 1,773 2013
Kazık Borusu Projesi
Cezayir Ø 1270.0 x 8.0 1,577 393 2013
Plateau El Esnam Su Boru Hattı Projesi ENT Ø 1117.6 x 7.0 8,824 1,692
Ø 1016.0 x 6.3 74 12
Sırbistan Ø 711.2 x 7.1 6,756 833 2013
Su Boru Hattı Projesi Ø 711.2 x 9.0 3,792 591
Ø 711.2 x 9.0 3,792 591
Hollanda 3,912 1,800 2012
Kazık Borusu Projesi
Azerbeycan 24,000 1,850 2012
Su Boru Hattı Projesi
Fransa Ø 2043.0 x 15.0 1293.4 971 2012
Kazık Borusu Projesi Ø 813.0 x 12.5 978.96 242
Azerbaycan Ø 1828.8 7,432 3,430 2012
Su Boru Hattı Projesi HYDROPARK
Ekvator Ginesi Ø 1200.0 & 1300.0 2,574 795 2012
Kazık Borusu Projesi
Cezayir Oud Athmania-Ain Kercha Ø 2438.4 x 12.7 4593.5 3,490 2012
Su Boru Hattı Projesi ANBT Ø 2235.2 x 11.9 3,320 2,166
Ø 2438.4 x 12.7 10,784 8,193
Ø 2438.4 x 12.7 10,700 8,129
Azerbaycan Ø 1625.6 x 14.0 10,000 5,564 2012
Su Boru Hattı Projesi HYDROPARK
Cezayir Boussiaba-Beni Haroun Ø 1422.4 x 11.0 17,685 6,771 2011
Su Boru Hattı Projesi ANBT Ø 1625.6 x 12.5 12,175 6,054
Ø 2032.0 x 16.0 291 231
Suriye 2,574 807 2011
Su Boru Hattı Projesi
Kolombiya 1,500 900 2011
Kazık Borusu Projesi
Cezayir Ighil Emda-Mahouane 43,000 32,000 2009
Su Boru Hattı Projesi ANBT Ø 1828.8 x 14.5 4,000 2,600
Ø 711.2 x 8.8 19,630 3,000
Ø 711.2 x 7.1 7,956 1,000
Potekiz Ø 1219.2 x 10.0 4,069 1,215 2009
Su Boru Hattı Projesi
Suudi Arabistan Shuqaiq 16,763 2,250 2009
Su Boru Hattı Projesi SWCC
Cezayir Ø 1219.2 x 14.0 2,500 1,040 2009
Su Boru Hattı Projesi ANBT
Cezayir Ø 1219.2 x 14.0 1,900 791 2009
Su Boru Hattı Projesi ANBT
Ürdün 92,881 61,087 2009
Su Boru Hattı Projesi DISI
İtalya Ø 711.2 x 7.5 6,000 781 2008
Su Boru Hattı Projesi
Peru Ø 914.4 x 18.0 1,190 474 2008
Kazık Borusu Projesi
Azerbeycan Ø 2032.0 x 18.0 8,190 7,321 2008
Su Boru Hattı Projesi
Azerbeycan Ø 2032.0 x 14.0 7,000 4,877 2008
Su Boru Hattı Projesi
Türkmenistan 2,305 655 2008
Su Boru Hattı Projesi
Nijerya Ø 762.0 x 14.3 6,895 1,820 2007
Kazık Borusu Projesi Ø 914.4 x 15.0 5,000 1,665
Reunion Adası Ø 762.0 x 12.0 36 113 2006
Kazık Borusu Projesi Ø 762.0 x 11.2 1,537 493
Fransa Ø 914.4 x 11.1 2,730 675 2004
Su Boru Hattı Projesi Ø 863.6 x 11.1 2,730 675
Mısır Ø 524.0 x 12.0 10,000 1,515 2004
Su Boru Hattı Projesi